İnfertil Çiftin Değerlendirilmesi
Anasayfa » Bilgi Bankası » İnfertilite Hakkında

12 ay herhangi bir doğum kontrol yöntemi kullanılmamasına ve düzenli ilişkiye rağmen gebelik oluşmamışsa tetkiklere başlanır.

Aşağıdaki abnormalitelere sahip kadınlarda infertilite süresine bakılmaksızın tetkiklere başlanılmalıdır.

  • 35 yaş üzeri
  • Adetlerin düzensiz yada hiç olmaması
  • Adetler arası kanama
  • İlişki sırasında ağrı
  • Üst genital sist. enfeksiyonu hikayesi
  • Rüptüre apandisit yada diğer abdominal cerrahi hikayesi

Testler

Değerlendirmede hem erkek hemde kadın incelenir. Amaç, infertilite neden yada nedenlerinin saptanıp nedene yönelik tedavinin planlanmasıdır. Gerekli tetkik ve değerlendirmenin tamamlanması bir kaç menstrual siklus sürebilir.

Erkeğin İncelenmesi

İnfertil çiftin incelenmesine erkekten başlanır İnfertilite nedenleri arasında önemli bir yer tutan erkek faktörünün ( % 50) araştırılması kolay ve ucuzdur. Bu amaçla semen analizi yapılır.

Semen analizinde 2-4 günlük cinsel perhiz sonrası tetkikin yapılacağı laboratuarda örnek verilmesi ile spermlerin sayısı, hareketleri ve yapıları değerlendirilir. Ayrıca enfeksiyon olup olmadığına bakılır. Semen analizinin tekrarlanması bazen gerekebilir.

Gerekli durumlarda erkek faktörünü değerlendirmek için uroloji konsultasyonu, sperm fonksiyonunu değerlendirecek ileri testlerin yapılması veya fertiliteyi etkileyecek hormonların kan düzeylerinin tespiti gerekebilir.

 
Fotoğraflarla Ferticenter